Des de la regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut s’ha procedit a actualitzar el sistema d’inscripció a les activitats del lleure flixanco per tal d’estalviar temps, tràmits i paper.

En aquesta primer activitat de lleure caldrà aportar la següent documentació:

  1.  Formulari d’inscripció

  2. Autorització 1r Trimestre Curs 2022-2023

  3.  Fotocopia DNI

  4. Fotocopia Targeta sanitària

  5. Justificant de pagament

Per tal que la inscripció sigui vàlida caldrà enviar tota la documentació requeridaa lleure@flix.cat.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Entitats bancàries on es poden efectuar els ingressos:

Banc Santander – ES03 0049 2434 9518 1012 1531
Caixa Bank – ES32 2100 0702 0202 0000 4023
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria – ES20 0182 5634 1802 0180 7235