Full d’inscripció Activitats d’Estiu del Casal de Joves – Menors d’edat (pdf)

Full d’inscripció Activitats d’Estiu del Casal de Joves – Majors d’edat (pdf)

Per tal que la inscripció sigui vàlida caldrà enviar tota la documentació requerida a lleure@flix.cat:

  • Formulari d’inscripció emplenat
  • Justificant de pagament

Entitats bancàries on es poden efectuar els ingressos:

Banc Santander – ES03 0049 2434 9518 1012 1531
Caixa Bank – ES32 2100 0702 0202 0000 4023
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria – ES20 0182 5634 1802 0180 7235