Maria Pena Costa, tècnica de Comunicació: 22.500 euros anuals (bruts)