Actualment, aquest Consistori no compta amb personal contractat com a càrrec de confiança.