Bases reguladores de l’atorgament d’una llicència d’us privatiu de l’explotació del barra, (servei de bar), de la carpa d’hivern per les festes de Nadal de l’any 2019-20 – Termini de presentació de sol·licituds: 5 de desembre de 2019