Bases i convocatòria – Data de publicació a www.flix.cat: 2 de juny de 2021

Acta de constitució del Tribunal qualificador del Concurs de mèrits