Convocatòria i bases – Publicades al BOPT de 10 de juliol de 2020. Termini de presentació de sol·licituds: 7 d’agost de 2020

Relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es  – Data publicació: 12 d’agost de 2020

Relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es – Data de publicació: 15 de setembre de 2020

Convocatòria proves – Data de publicació: 26 d’octubre de 2020

Acta del Tribunal de selecció – Data de publicació: 16 de novembre de 2020