Bases i convocatòria – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 14 de juny de 2019

Acta del tribunal -Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 4 de juliol de 2019

Decret de nomenament – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 4 de juliol de 2019