Bases i convocatòria – Data de publicació: 9 de novembre de 2020

Decret de resolució del concurs – Data de publicació: 26 de gener de 2021