Bases i convocatòria – Data de publicació: 25 d’agost de 2022

Rectificació d’errada de les bases – Data de publicació: 30 d’agost de 2022

Llistat provisional d’admesos i exclosos – Data de publicació: 15 de setembre de 2022

Llistat definitiu d’admesos i exclosos – Data de publicació: 23 de setembre de 2022

Acta del tribunal qualificador del concurs de mèrits – Data de publicació: 5 d’octubre de 2022

Acta de resolució d’al·legacions – Data de publicació: 21 d’octubre de 2022

Relació definitiva de la borsa – Data de publicació: 8 de novembre de 2022