Bases convocatòria – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat:  1 d’abril de 2019

Relació provisional d’admesos i exclosos – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 26 d’abril de 2019

Relació definitiva d’admesos i exclosos i convocatòria – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 15 de maig de 2019

Acta de constitució del tribunal qualificador del concurs de mèrits – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 21 de maig de 2019