Bases convocatòria

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos, i convocatòria

Acta Tribunal Qualificador