Bases i convocatòria – Termini de presentació de sol·licituds – 19 de juny

Acta de ressolució de la convocatòria 

Acta del tribunal de selecció