Bases i convocatòria – Termini de presentació de sol·licituds: fins a l’11 de juny de 2020

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses – Termini de presentació d’esmenes: 22 de juny de 2020 a les 15 h

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, i convocatòria

Acta del tribunal de selecció d’ampliació de la borsa existent dels següents perfils: director/a de lleure, monitor/a de lleure especialment qualificat, monitor/a d’esports i monitor/a de lleure

Decret d’Alcaldia de correcció d’errada en l’Acta del Tribunal de selecció d’ampliació de la borsa existent dels següents perfils: Director/a de lleure, Monitor/a de lleure especialment qualificat, monitor/a d’esports i monitor/a de lleure

Decret d’Alcaldia de contractació de membres de borsa de treball per a dur a terme l’activitat de lleure infantil “Tria’t l’estiu 2020”