Bases i convocatòria – Data de publicació al BOPT: 8 de juliol de 2022. Termini de presentació: 22 de juliol de 2022

Llistat provisional d’admesos i exclosos – Data de publicació: 28 de juliol de 2022

Llistat definitiu d’admesos i exclosos – Data de publicació: 14 de setembre de 2022

Acta del tribunal qualificador del concurs de mèrits – Data de publicació: 28 de setembre de 2022

Correcció del decret d’aprovació amb la relació de la borsa ordenada – Data publicació: 20 d’octubre de 2022