La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una oficina mòbil per oferir un servei de suport i acompanyament a la ciutadania a municipis allunyats de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). El servei s’ha iniciat recentment com a prova pilot a les Terres de l’Ebre.

L’oficina donarà suport a la tramitació en format presencial a la ciutadania un cop al mes a cada població. D’aquesta manera s’apropen els serveis públics allà on estigui el ciutadà sense necessitat que s’hagi de desplaçar i amb una connectivitat que garanteixi el seu bon funcionament.

L’oficina mòbil persegueix, d’una banda, facilitar l’accés als serveis públics digitals amb una atenció presencial de suport, i de l’altra, transformar els serveis públics mitjançant la innovació. Tot plegat ha de permetre lluitar contra la bretxa digital i l’exclusió social.

Flix és un dels municipis que participa en aquesta primera fase del pla pilot; concretament, l’Oficina d’Atenció Ciutadana Mòbil visitarà el municipi els dimarts de la tercera setmana de cada mes. El primer dia és avui dimarts, 18 de juny, en horari de nou del matí fins a les dues del migdia.