Ajuntament de Flix

2.533 és del nombre total del cens d’electors i electores de Flix que aquest proper diumenge 9 de juny podran exercir el seu vot a les eleccions al Parlament Europeu. Del total, 12 són de nacionalitat estrangera procedents de països de la Comunitat Europea, i la resta, 2.521, de nacionalitat espanyola.

Per districtes i seccions, la distribució del cens és el següent:

  • Districte 1, secció 1a, 770 (30,40%) (4 del total, de nacionalitat estrangera); dels quals 424 (3, de nacionalitat estrangera) a la mesa A i 346 (1, de nacionalitat estrangera), a la mesa B
  • Districte 1, secció 2a, 989 (39,04%) (6 del total, de nacionalitat estrangera); dels quals 474 (6, de nacionalitat estrangera) a la mesa A i 515 (no cap de nacionalitat estrangera) a la mesa B
  • Districte 2, secció 1a i única, 774 (30,56%) (2 del total, de nacionalitat estrangera); dels quals 414 (1, de nacionalitat estrangera) a la mesa A i 360 (1, de nacionalitat estrangera), a la mesa B

A les 9 h començarà el procés de votació. A les 14 i a les 18 h es faran els avançaments de participació. I a les 20 h finalitza el procés; sols podran votar llavors les persones que en aquell moment es trobin al col·legi electoral esperant el seu torn. Després, s’introdueixen a les urnes els vots rebuts per correu i finalment voten els integrants de les meses. Tot seguit, s’inicia l’escrutini.

Tret d’incidències, s’espera que als volts de les 22 h de diumenge es coneguin els resultats definitius de Flix.