Ajuntament de Flix

El passat mes d’abril es feu donació a l’Ajuntament de dos quadres amb retrats fotogràfics de persones de Flix, entre les quals hi ha Jaume Rius Català, el caporal Rius. La donant fou Laura Lamora Rius, resident a Barcelona, neboda-neta de Jaume Rius Català. Els retrats han passat a formar part de l’Arxiu Municipal.

L’Ajuntament de Flix vol fer públic l’agraïment a Laura Lamora Rius per aquesta donació.

Peculiaritats dels quadres

Jaume Rius apareix retratat juntament la seua mare, Teresa Català Mur. La particularitat és que es tracta d’un fotomuntatge: Teresa Català va morir, amb 28 anys, quan Jaume Rius tan sols en tenia 9.

A l’altre quadre està retratada Magdalena Rofes Mas (nascuda a la Torre de Fontaubella i morta a Flix el 1943). Era sogra de Francesc Rius Català (germà del caporal Rius), i per tant, besàvia de la donant.

Durant la guerra civil, Francesc Rius Català i la seua família van marxar de Flix cap a Barcelona. Entre els objectes que s’emportaren hi havia els dos quadres. Pel que fa al viatge, segons va referir la donant, en un primer moment el transport s’efectuà pel riu, tot i que no quedava clar si fou sols el pas de barca o es va navegar Ebre avall; el que sí és segur, és que en determinat punt els esperava un camió amb el qual es viatjà fins a Barcelona.

El caporal Rius

Jaume Rius Català va nàixer a Flix l’11 d’abril de 1900, fill de Francesc Rius Ventura i Teresa Català Mur. El matrimoni tindria un altre fill, Francesc, nascut el 20 de juny de 1903. La família es traslladaria a França uns anys després, i seria durant aquesta estada on morí la mare, Teresa Català Mur. En quedar-se vidu el pare i tenir dificultats per al seu manteniment, els dos fills, Jaume i Francesc, de 9 i 6 anys, tornarien a Flix, on viurien amb els avis materns.

Jaume Rius començà de molt jove a treballar a la fàbrica de la SEQF, on exercí de mecànic. Al marge de la vida laboral, Jaume Rius també tingué una intensa vida social i cultural, cosa que li valgué ser una persona coneguda i apreciada.

El 1921 fou allistat a l’exèrcit, amb destinació a Melilla i enquadrat al cos d’enginyers de transmissions, assolint més endavant el grau de caporal telegrafista. Al poc temps de la seua estada, esclatà la Guerra del Rif (1921-1927). A finals de 1924, prop de Tetuan, en un setge protagonitzat pels revoltats rifenys i la traïció dels soldats nadius adscrits a les tropes colonials, va trobar la mort el caporal Rius. Posteriorment, després d’aquest tràgic final i donada la seua projecció dins el poble, es decidí que un carrer de Flix portés el seu nom.

Retrat amb el fotomuntatge de Jaume Rius Català -el caporal Rius- i la seua mare, Teresa Català Mur. Cal recordar que Teresa Català va morir quan Jaume Rius tenia tot just 9 anys.
Retrat de Magdalena Rofes Mas, sogra de Francesc Rius Català (germà del caporal Rius) i besàvia de la donant dels quadres, Laura Lamora Rius.