Ajuntament de Flix

L’Ajuntament de Flix ha obert un expedient informatiu a l’empresa adjudicatària de les obres d’enderroc del carrer Mercat per tal d’analitzar amb la direcció d’obra si hi ha hagut alguna mala praxi en la gestió del fibrociment.

En l’actuació està contemplat que qualsevol material amb fibrociment sigui retirat i portat a un abocador especialitzat per part d’una empresa autoritzada en aquestes tasques, per la qual cosa qualsevol actuació al marge de l’estipulat serà motiu d’un expedient sancionador.