• El projecte presentat per l’Ajuntament de Flix ha passat tots els talls i se li ha concedit un milió tres-cents mil euros per ajudar a dur-lo a terme

 

Ajuntament de Flix

L’Ajuntament de Flix ha presentat un projecte d’instal·lació d’una planta de biogàs al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb la finalitat d’optar als ajuts dels Fons NextGeneration de la Unió Europea. Després d’haver-se valorat la proposta, des de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE), a través del qual s’ha formalitzat la convocatòria del programa d’incentius a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs (Programa BIOGÁS), s’ha adjudicat un ajut d’un milió tres-cents mil euros per dur a terme el projecte.

El biogàs és un combustible que es genera a partir de la fermentació de residus orgànics provinents, principalment, de l’agroindústria, però també d’origen domèstic, com la brossa i la matèria orgànica reciclada. Un cop fermentats, tots aquests residus produeixen un gas molt similar al gas natural, amb els mateixos usos i aplicacions, però d’origen renovable.

La producció d’aquest gas a Flix com a punt d’emplaçament té la potencialitat d’estar a una zona rural, relativament a prop de productors de granges i d’agroindústria com Lleida, i ofereix la possibilitat de canalitzar excedents o subproductes d’aquestes indústries agràries i del reciclatge urbà cap a una planta. Tot i tractar-se d’una planta poc intensiva en llocs de treball, ajuda a posar solució a una de les mancances del municipi, com és el gas, permetent-ne la seua producció tant per fer-ne ús com per comercialitzar-lo a altres sectors.

El següent pas serà establir les aliances necessàries, sigui a través d’altres administracions o d’operadors privats per acabar de completar l’esquema i tirar endavant aquesta planta en un futur pròxim.