Ajuntament de Flix

Les obres al carrer Cervantes han finalitzat aquesta setmana un cop acabat l’arranjament previst. L’actuació ha estat propiciada per l’estat deficient en què es trobava el carrer, ja que el paviment de formigó de la calçada estava en molt mal estat i delimitat per una vorera; la totalitat dels serveis existents, atesa la seua antiguitat, necessitaven la renovació i adequació a les necessitats actuals; i les antigues instal·lacions i xarxes aèries conformaven un entorn degradat.

Així doncs, les obres han consistit en la demolició dels elements existents no adequats, l’explanació i pavimentació de la via, la senyalització del carrer i la remodelació de les xarxes dels serveis residuals, d’abastament d’aigua, d’enllumenat públic, de xarxa elèctrica i de xarxa de telecomunicacions.

La remodelació del carrer Cervantes ha estat duta a terme per l’empresa Concreto Obres S.L., ha tingut una durada de deu setmanes i el cost total ha ascendit a 72.969,79 euros.