Ajuntament de Flix

Les barreres arquitectòniques son aquells obstacles físics que impedeixen que determinats grups de població puguin arribar, accedir o moure’s per un espai urbà o un edifici. Aquestes barreres no tan sols dificulten o impedeixen la mobilitat a les persones en discapacitat, sinó també a altres grups com les persones grans, persones convalescents o a les dones embarassades. És per això que, des de fa temps es treballa per eliminar barreres, sobretot, d’aquelles edificacions, instal·lacions o vies públiques antigues, ja que les noves legislacions ja influeixen en com es dissenyen els nous elements arquitectònics suprimint aquests obstacles des d’un inici.

Seguint aquesta premissa, l’Ajuntament de Flix treballa per eliminar progressivament totes aquestes barreres a la via pública, així com als edificis de titularitat municipal, com és el cas de l’última intervenció duta a terme al restaurant del poliesportiu. En aquest cas, s’ha procedit a instal·lar un ascensor donat que fins ara tots els accessos eren amb escales.

El batlle, Francesc Barbero, explica que “era una de les actuacions importants dins del pla de xoc d’eliminació de barreres arquitectòniques que ens vam proposar tirar endavant dins del mandat. Ja s’han dut a terme altres actuacions al carrer escoles i en algunes cruïlles on s’han fet passos adaptats per a vianants” i ha afegit que “aquesta obra és la més complexa duta a terme fins ara i amb major pressupost de totes les previstes fins el moment”. Tot i així, el batlle assegura que no s’ha acabat l’adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques.  En aquest cas, es tracta d’un edifici públic amb un aforament important i amb un servei de restauració molt demandat que fins ara no tenia cap mena d’accessibilitat i amb aquesta actuació s’ha pogut resoldre la problemàtica amb la instal·lació d’un ascensor que li dona una imatge renovada i millorada a l’entrada. S’espera que contribueixi a mantenir el bon funcionament del poliesportiu municipal que és un servei important a nivell de poble.  A més, s’ha aprofitat per fer dos rampes d’accés a la terrassa des de l’ascensor i des de l’interior de la terrassa coberta del restaurant. D’aquesta manera, a hores d’ara tot l’espai està adaptat per a qualsevol usuari.

L’obra s’ha executat des de Flix Gestió Iniciatives Econòmiques, l’empresa pública que gestiona el viver d’empreses i que gestiona també el restaurant del poliesportiu, la qual cosa ha permès estalviar per la banda d’impostos en aquesta actuació.  El cost total de l’actuació ascendeix a 41.628,51 euros compresos entre l’elevador i les obres d’adequació.