Ajuntament de Flix

L’Escola Bressol Municipal “Pam-i-Toc” de Flix obrirà les portes del centre el 10 i el 18 de maig a partir de les cinc de la tarda per tal que tothom qui vulgui pugui visitar les instal·lacions. Les persones interessades podran conèixer les educadores del centre, el funcionament de l’escola, la metodologia emprada i, sobretot, visitar els diferents espais de l’escola que durant els últims anys s’han anat remodelant i readaptant  a les noves necessitats i metodologies de treball.

Amb la finalitat de garantir la millor atenció a les persones que vulguin visitar el centre, cal emplenar prèviament un breu formulari

Per altra banda, s’informa a totes les famílies que des d’avui dilluns, 9 de maig, i fins al 20 de maig romandrà obert el període de preinscripció al primer cicle d’educació infantil. Per tal de fer efectiu el tràmit, caldrà enviar la sol·licitud a l’adreça electrònica escolabressol@flix.cat o presentar-la al centre presencialment demanant cita prèvia a al telèfon 977 41 12 40. El codi del centre de l’Escola Bressol Municipal “Pam-i-toc” per descarregar la sol·licitud és el 43007491.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció caldrà presentar la següent documentació:

Original i fotocòpia del Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

A més a més, les persones que a la sol·licitud hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat, hauran de presentar la documentació que els acredita:

– El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.

– L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.

– L’acreditació de la discapacitat quan s’hagi obtingut en una altra comunitat.

– El carnet de família nombrosa o monoparental quan s’hagi obtingut en una altra comunitat.

 

Des del centre, es demana que totes les famílies que tinguin previst matricular els seus fills o filles a l’escola al llarg del curs 2022-23, realitzin el tràmit de la preinscripció per tal de poder fer una programació més acurada del curs.

Podeu trobar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a preinscripcio.gencat.cat