Ajuntament de Flix

En l’últim ple de l’any passat i amb l’aprovació dels pressupostos del 2022 la regidora de Serveis Municipals, Lara Bertran, ja anunciava que properament s’iniciarien les obres de millora del quatre elèctric número 22 amb un pressupost de 21.648 euros més IVA.

Aquesta obra forma part d’un projecte de millora integral de l’enllumenat públic del municipi que l’Ajuntament de Flix va encarregar i que actualment es troba en fase d’exposició pública. L’enginyera que ha redactat el projecte el va presentar oficialment el passat mes de desembre i la totalitat del mateix ascendeix a 821.628,32 euros.

La regidora Lara Bertran explica que “el projecte té l’objectiu d’adequar totes les línies elèctriques a la normativa vigent i eliminar tots els punts foscos que actualment som conscients que hi ha a molts llocs de la població.”  

Aquest quadre en concret és el que dona llum a bona part del carrer Major, a l’avinguda Catalunya i a la plaça Església, entre d’altres, i s’ha prioritzat perquè es considera de més urgència donat que es tracta del quadre que dona més deficiències visuals i sol tenir més afectacions. És per això que aquesta setmana ja s’han iniciat les obres de millora del quadre 22 de l’enllumenat que consisteixen en reemplaçar tot el cablejat elèctric i reforçar la il·luminació en tres punts foscos detectats en aquesta zona corresponents a l’últim tram del carrer Major. La resta del projecte s’anirà executant per fases durant els propers anys.