Punts d’informació

La setmana del 17 de gener comença la campanya d’educació ambiental d’implantació del Porta a Porta al nostre municipi. A través de dos punts informatius, en localitzacions i dies diferents, es repartiran els cubells per a cada habitatge i resoldran dubtes sobre el nou sistema de recollida de residus municipals.

Els punts d’informació estan zonificats de tal forma que comprenen àrees diferenciades del municipi, per evitar aglomeracions, et recomanem que t’apropis al punt més proper del teu habitatge.

Pel que fa als blocs de pisos, abans d’iniciar el servei de recollida els educadors també visitaran les comunitats de veïns de sis habitatges o més.

 

Lliurament de bujols per a la recollida selectiva

Per a cada domicili del municipi amb pagament de taxa d’escombraires confirmada, es repartirà un kit per a la recollida selectiva format per tres bujols, un calendari magnètic i un rotllo de bosses biodegradables per separar la fracció orgànica.

Aquest kit es lliurarà gratuïtament als punts d’informació, per poder-lo recollir ens haureu de facilitar l’adreça completa del domicili i el nom i cognoms de contribuent a la taxa de residus.

Si el titular contribuent de la taxa no pot anar a buscar els cubells, pot agafar-los una persona en nom seu. Aquesta persona que agafi els cubells i no sigui titular haurà d’identificar-se.

Amb tot, els punts d’informació s’habilitaran els següents dies:

  • Dimarts 18 de gener al Mercat Municipal de 8.30 a 14 h i de 14.30 a 17 h
  • Dimecres 19 de gener al Centre Cívic 4 camins de 10 a 14 h i de 14.30 a 19.30 h
  • Dijous 20 de gener al Mercat Municipal de 8.30 a 14 h i de 14.30 a 17 h
  • Divendres 21 de gener al Centre Cívic 4 camins de 8.30 a 14 h i de 14.30 a 17 h
  • Dissabte 22 de gener al Mercat Municipal de 8.30 a 13.30 h
  • Dissabte 29 de gener al Centre Cívic 4 camins de 8.30 a 13.30 h

 

Grans productors

Són els establiments corresponents als diferents sectors d’activitat (restauració, alimentació, hosteleria…) que, donades les seues característiques, requereixen una individualització dels servei i atenció especial.

La campanya dirigida als grans productors s’iniciarà el dilluns 24 de gener. Aquesta, consistirà en la visita a cada establiment per part d’un equip d’educadors ambientals que s’encarregaran de lliurar el material necessari i explicar el funcionament del nou sistema per tal de facilitar la transició al nou model de gestió de residus.

 

Per a més informació podeu consultar: