Ajuntament de Flix

El batlle de Flix, Francesc Barbero, i el director de la fàbrica d’Ercros de Flix, Jaime Molina, han signat un nou conveni de col·laboració per la liquidació de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres). Amb la pròrroga del conveni, Ercros realitza una aportació econòmica a l’Ajuntament corresponent a l’exercici del 2022 i el 2023 i que es destina íntegrament a l’Escola Bressol, a l’Escola de Música i a la Reserva Natural de Sebes. Per aquest motiu, també han assistit a la signatura els directors dels centres educatius, Alfons Guiu i Naomi Zamora, i el president del Grup Natura Freixe, Oscar Bosch.

Signatura del conveni de col·laboració D’esquerra a dreta: Carme Mauri, secretaria en funcions; Oscar Bosch, president del Grup Natura Freixe; Jaime Molina, director de la fàbrica d’ERCROS de Flix; Francesc Barbero, batlle de Flix; Naomi Zamora, directora de l’Escola Bressol Municipal; i Alfons Guiu, director de l’Escola de Música Municipal de Flix