Ajuntament de Flix

Durant aquesta setmana s’ha dut a terme una intervenció al dipòsit d’aigua de la Punta del Canó. En concret, s’ha instal·lat un sistema de recirculació interna d’aigua i d’aire per tal de millorar la qualitat de l’aigua que s’hi emmagatzema. El sistema va destinat, principalment, a evitar la formació de trihalometants, un paràmetre que dóna problemes a les analítiques de Flix històricament i que amb aquest nou sistema es minimitzarà.

Els trihalometants són compostos químics volàtils que es formen durant el procés de potabilització de l’aigua, per la reacció de la matèria orgànica encara no tractada amb el clor utilitzat per desinfectar. Les característiques que el dipòsit tenia fins ara i els usos que se’n fan de l’aigua, afavoria la formació d’aquest compost. Un cop finalitzada la intervenció, s’ha dut a terme la neteja i la desinfecció del dipòsit per posar en funcionament la nova instal·lació.

L’actuació l’ha dut a terme l’empresa Aigües de Catalunya i el seu cost ha ascendit a 35.083,19 euros. L’obra compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 27.851,85 euros.

Operaris a l’interior del dipòsit durant les obres d’actuació