Ajuntament de Flix

Recentment s’ha procedit a substituir bona part del taulat del pas de barca, canviant tan sols el taulat malmès i conservant les fustes en bon estat. D’aquesta manera, s’han reemplaçat un total de 45 taulons amb fusta tractada amb autoclau, la qual cosa representa un 70% del taulat total. La resta de taulons s’han anat reemplaçat durant els últims anys a mesura que el seu estat ho ha requerit.

La intervenció s’ha dut a terme mitjançant un contracte menor adjudicat a l’empresa Fusteria Ramon i amb el suport complementari de serralleria de Tallers Guiu Picola, ja que s’han hagut de retirar elements metàl·lics que estaven posicionats sobre el taulat i substituir altres elements de ferro en mal estat. El cost total de la intervenció ha ascendit a 9.055,64 euros.

Operaris durant les tasques de retirada i substitució del taulat 
Nou taulat del pas de barca