Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2179/2021, de 9 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d’olivera afectades pel temporal Filomena del 9 i 10 de gener de 2021 (ref. BDNS 574556), amb l’objecte de recuperar el potencial productiu de les explotacions agràries i garantir la seva viabilitat econòmica. Així mateix s’adjunta també l l’ORDRE ACC/145/2021, de 6 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d’olivera afectades pel temporal Filomena dels dies 9 i 10 de gener de 2021, publicada el dia 9 de juliol.

L’ordre de bases estableix que les sol·licituds d’aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina web  http://seu.gencat.cat  d’acord amb el procediment establert i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC. Les sol·licituds presentades en forma diferent a l’establerta a l’ordre es tindran per no presentades.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 15/07/2021 i finalitza el 30/07/2021, ambdós inclosos.

A més d’aquesta sol·licitud, i dins el termini establert a la convocatòria, és necessari que els sol·licitants realitzin el tràmit DUN 701-Declaració per l’ajut a la recuperació del potencial productiu d’oliveres afectades pel temporal Filomena, amb la relació de recintes afectats i el grau d’afectació. La realització del tràmit a DUN podrà fer-se abans i/o després de la presentació del formulari de sol·licitud, però sempre dins el termini fixat per la convocatòria. Aquest tràmit estaraà disponible des del 12 de juliol i fins el 04/08/2021.