Ajuntament de Flix

La Biblioteca Municipal Artur Bladé i Desumvila de Flix ha estat inclosa al Cens d’Espais de Cultura Responsables. Aquest distintiu té com a objectiu donar seguretat al públic i prestigi als espais i equipaments culturals.

Aquest reconeixement és un element important que mostra la implicació del sector cultural amb els principis bàsics de la nostra societat com la salut, la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat. I és un exemple del compromís assumit voluntàriament per l’Ajuntament de Flix per assolir un alt nivell d’excel·lència d’acord amb el caràcter essencial que té per a la societat la cultura.