Ajuntament de Flix

La Ponència d’energies renovables ha comunicat a l’Ajuntament de Flix que en la sessió realitzada el passat 6 d’abril de 2021 va emetre un informe favorable sobre la viabilitat de l’emplaçament de l’avantprojecte “Parc eòlic Tramuntana I”, promogut per l’empresa ABO Wind España, SA, que s’ubicaria als termes municipals de Filx i Ascó.

L’avantprojecte consta de 9 aerogeneradors així com les seves infraestructures associades (camins d’accés i de servei, plataformes, rases per a la línia elèctrica soterrada d’interconnexió entre els aerogeneradors, subestació elèctrica, etc.). Els 9 aerogeneradors estaran limitats a una potencia unitària de 5,554 MW, amb una alçada de boixa de 115 m, interconnectats per una xarxa elèctrica de distribució interior a 30kV.

Tot i el pronuciament favorable, s’indica així mateix que no es garanteix que en el marc del procediment d’avaluació ambiental i de la tramitació del projecte, no puguin sorgir nous elements que afectin l’autorització del projecte definitiu.

El batlle de Flix, Francesc Barbero, ha explicat que “d‘aquest parc ens preocupa especialment la ubicació d’un aerogenerador massa proper al nucli urbà“. En aquest sentit, el consistori s’ha posat en contacte amb els promotors per abordar la seua reubicació o supressió.

Segons Barbero, “també abordarem l’articulació d’un model d’implantació que ha de ser diferent del plantejat fins ara. Només trobaran la nostra col·laboració si som capaços de socialitzar molt més els guanys d’aquestes instal·lacions“, conclou.

La mateixa empresa ABO Wind està promovent també l’avantprojecte “Parc eòlic Tramuntana II”, que constaria igualment amb 9 aerogeneradors i que s’ubicaria entre els termes de Flix (4 aerogeneradors), Vinebre (4) i la Torre del’Espanyol (1).

Podeu consultar l’estat de tramitació de tots els parcs aquí:  Visor Ambiental de Parcs Eòlics

Els punts de color blau de l’esquerra corresponen la ubicació dels aerogeneradors de l’avantprojecte parc Tramuntana I. Els punts de color groc, a la dreta, els aerogeneradors de l’avantprojecte del parc Tramuntana II (Imatge extreta del Visor Ambiental de Parcs Eòlics)