Ajuntament de Flix

En l’últim Ple ordinari de l’Ajuntament de Flix celebrat  el passat divendres 30 d’abril, s’aprovà l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 2/2021 que cal finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria, majors i nous ingressos i baixes de partides de despesa, donada l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, pels quals no existeix crèdit al pressupost vigent de la Corporació, o el que existeix resultar insuficient o no ampliable.

Així doncs, amb aquesta aprovació s’incorporen 361.200 € de modificació de crèdit per atendre inversions en millora de l’espai públic i la sostenibilitat, dels quals es destinaran 75.000 euros per eliminar barreres arquitectòniques i fer de Flix un municipi més accessible, instal·lant un elevador a poliesportiu, entre d’altres. Per altra banda, s’adjudicaran 40.000 euros per ampliar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics amb la instal·lació d’un carregador ràpid a la plaça de la Pau. A més, s’invertiran 82.000 euros per renovar els serveis del carrer Castell, construir nous nínxols al cementeri municipal i renovar la coberta de l’Ajuntament Vell. 60.000 euros s’empraran en la renovació de les pistes de tennis i l’automatització del control de l’aigua a les piscines municipals. Finalment, s’assignaran 73.000 euros per completar les senderes interior i exterior del meandre i arranjar el camí dels les Beremusses.

La regidora d’Hisenda, Lara Bertran ha explicat que enguany poden incorporar romanent perquè s’han suspès les regles fiscals i s’ha aprofitat per fer aquest paquet d’inversions. Tot i així, encara quedaran 700.000€ de romanent que la corporació no descarta incorporar durant la  resta de l’any.