Ajuntament de Flix

El passat mes d’octubre de 2020, s’iniciaven les obres al carrer Molí, des de la Boca de la Mina fins al final de la cruïlla amb el carrer Ernst Scheef. Dos setmanes després s’iniciaven les obres del carrer Albert Quintana i de l’avinguda Flix. Durant el mes de novembre es van iniciar les obres de remodelació del carrer Santa Eulàlia i del Passeig Sant Tomàs. Finalment, el passat febrer es van posar en marxa les obres al carrer A. Francesc Ripoll. Tots aquests projectes s’han dut a terme dins el marc de La llei de Barris aprovada per la Generalitat l’any 2004 i que busca la millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial a través de projectes d’intervenció integral.

Durant aquest mes de març s’ha entrat a la fase final d’obres en tots els carrers esmentats i a hores d’ara tots ells ja estan asfaltats i amb senyalització viaria horitzontal. Durant la primera quinzena d’abril s’ultimaran els detalls finals.

Operaris duent a terme les tasques d’asfaltat del carrer Sant Tomàs

Asfaltat del carrer A. Francesc Ripoll

Estat actual del carrer Molí

Estat actual del carrer A. Francesc Ripoll

 

Estat actual del carrer Albert Quintana

Estat actual de l’avinguda Flix

Estat actual del carrer Santa Eulàlia

Estat actual del carrer Sant Tomàs