Ajuntament de Flix
La Diputació de Tarragona ha concedit un total de 12.608.43 euros en subvencions a l’Ajuntament de Flix per diversos conceptes. Desglossats, els conceptes i les quantitats assignades són les següents:

 • Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
  • Data de l’acord de concessió: 17 de novembre de 2020
   • 11.000 euros per a activitats culturals (sobre un pressupost elegible d’11.000 euros, el 100%)
   • 1.000 euros per a activitats educatives (sobre un pressupost elegible de 1.000 euros, el 100%)
 • Òrgan: Presidenta de la Diputació (amb informe del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona)
  • Data del decret: 17 de desembre de 2020
   • 608,43 euros per a difusió online de turisme a Flix (sobre un import total de 1.936 euros).

De tot plegat, se’n donà compte a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix celebrada el passat dia 4 de febrer de 2021.