Ajuntament de Flix

El passat 16 d’octubre, a la una del migdia i a la Sala de Comissions de la Casa de la Vila, se signà el conveni entre l’Ajuntament de Flix i la confraria d’Armats de Flix mitjançant el qual el Consistori cedeix a l’entitat un nou local per a la seua seu, ubicat al carrer Sant Jordi número 1-3, antigament ocupat per USO-Flix, com a seu social i local.

En el mateix acte es féu el lliurament de les claus del local a Joan Martínez Cervelló, president de la confraria d’Armats de Flix, qui signà el conveni en representació de la confraria juntament amb el batlle de Flix, Francesc Barbero Escrivà. La signatura del conveni es realitzà amb la presència de Pau Guiu, regidor de cultura, i Carmen Mauri, secretària-interventora accidental.

Assistens a l’acte de la signatura del conveni: Carmen Mauri, secretària-interventora accidental, Joan Martínez, president de la confraria d’Armats de Flix, Francesc Barbero, batlle de Flix, i Pau Guiu, Regidor de Cultura
Moment de la signatura del conveni