Ajuntament de Flix
S’han iniciat les obres de renovació de la xarxa de clavegueram d’un tram de l’avinguda de Barcelona que transcorre entre el Camp d’Esports de La Ventonella i un tram de la carretera C-12.
La formació d’aquesta nova xarxa es realitza per tal de renovar l’actual xarxa en servei que passa per les propietats privades de la Ventonella Baixa i es troben molt deteriorades.
L’actuació es du a terme a iniciativa de l’Ajuntament de Flix, per tal de mantenir en condicions òptimes els serveis mínims obligatoris. Es tracta de la formació d’una nova xarxa de clavegueram en substitució del tram afectat, de 150 m i que el seu recorregut sigui per vial públic que no generi servituds a les parcel·les privades.
Es preveu interceptar la xarxa de clavegueram existent abans del creuament de la carretera, col·locar la nova xarxa i entroncar a la xarxa existent de sortida del Camp de Futbol.
L’obra fou adjudicada a l’empresa ACSA Obras e Infraesctructuras SAU, per l’import de 41.003,27 euros IVA inclòs. L’actuació compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 21.658,13 euros concedida dins del Programa específic d’Obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de 2017.

Imatge de l’inici de les obres.