Ajuntament de Flix
Per tal de tenir actualitzades aquelles freqüències que s’han desplaçat en previsió de l’arribada del 5G, és necessari resintonitzar els canals de TV. Tanmateix, és possible que en antenes col·lectives es necessiti la intervenció d’un tècnic.
Per a més informació sobre les afectacions dels canvis, les accions a realitzar i els ajuts oficials disponibles, cal consultar aquest enllaç:

https://www.televisiondigital.gob.es/2DD-5G/Paginas/Que-tengo-que-hacer.aspx