Ajuntament de Flix
A partir de dilluns 8 de juny es restableix el servei del Jutjat de Pau i el Registre Civil, en horari de tarda, de dilluns a divendres, de 17 a 19 h. Per acudir-hi, ÉS NECESSARI DEMANAR HORA, a través del telèfon 977 41 08 05 dins de l’horari indicat, o adreçar-se al correu jp.flix@xij.gencat.cat.
Per a SOL·LICITUDS DE DOCUMENTS DEL REGISTRE CIVIL, es recomana fer-ho preferentment per mitjans telemàtics; es poden trobar els enllaços pertinents a l’espai del Jutjat de Pau – Registre Civil a la pàgina web de l’Ajuntament de Flix, accedint al següent enllaç (*Atenció, si feu ús d’un ordinador, heu de buscar a l’esquerra la pestanya “Jutjat de Pau”; a través del mòbil, heu d’anar a l’enllaç pertinent que es troba a la part de sota). També és pot fer ús del telèfon 977 41 08 05 dins l’horari indicat o a través del correu jp.flix@xij.gencat.cat.
Tanmateix, es recorda l’ús obligatori de mascareta en accedir a les dependències municipals.

Oficina de Secretaria del Jutjat de Pau i Registre Civil, amb la nova mampara de protecció.