Ajuntament de Flix
En el decurs del Ple celebrat aquest dilluns passat 25 de maig, per unanimitat es va aprovar la ratificació del decret de Batllia d’adhesió de l’Ajuntament de Flix al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, document elaborat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
El preàmbul del decàleg destaca el paper exercit pels municipis en la contenció de la pandèmia, “des d’on primer i més fort ha ressonat la resposta a la pandèmia. Iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat han anat al costat dels servidors públics, tècnics i electes municipals per superar l’emergència sanitària, atenent els contagis, i vetllant especialment per les persones més vulnerables.”
Els punts en els quals està estructurat el decàleg són els següents:

  1. La prevenció, la via més curta per sortir de la pandèmia
  2.  Reforcem el sistema sanitari
  3. Foment de la justícia social per garantir que ningú quedi enrere
  4. Administracions locals, primera porta d’accés de la ciutadania
  5. Adaptem els plans de mandat per abordar la crisi social i econòmica
  6. Un nou pressupost adequat a les necessitats actuals
  7.  Enfortiment de les eines de les administracions locals
  8. Garantim l’accés als serveis essencials
  9. Pla de reactivació socioeconòmica, evitem que la crisi destrueixi el teixit productiu
  10. Fem de l’adversitat, una oportunitat

Un de les reivindicacions que conté el decàleg (inclosa al punt número 7) i que ha estat una de les més divulgada pels mitjans de comunicació, i tanmateix s’ha fet arribar al Govern de l’Estat, és que els ajuntaments “puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que generin per a poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques.”