Ajuntament de Flix
L’Ajuntament de Flix informa que, segons disposa l’ordre SND/427/2020, que s’aplica a municipis de menys de 10.001 habitants, a partir d’avui divendres 22 de maig podran reobrir al públic els establiments d’hostaleria i restauració per a consum en el local, sempre que no superin el 40% del seu aforament.
El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assegut en taula i, preferentment, mitjançant reserva prèvia.
No s’admetrà l’autoservei en barra per part del client.