Ajuntament de Flix
D’acord amb l’establert a l’Ordre SND/413/2020, s’aplica una ampliació del termini del venciment dels certificats d’ITV que hagi tingut lloc dins del període de l’estat d’alarma. Aquest increment és de fins a 30 dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma. A més, a aquests 30 dies s’hi afegiran períodes de 15 dies addicionals atenent la data del venciment de l’ITV i d’acord amb els següents criteris:

  • Setmana 1, del 14 al 20 de març: 30 dies, més 15 dies addicionals
  • Setmana 2, del 21 al 27 de març: 30 dies, més 2 períodes de 15 dies.
  • Setmana 3, del 28 de març al 3 de abril: 30 dies, més 3 períodes de 15 dies.
  • Setmana n: 30 dies, més n períodes de 15 dies

Aquests períodes no s’aplicaran als certificats d’ITV dels vehicles agrícoles, la validesa dels quals es prorroga fins al 10 de novembre de 2020.

Tanmateix, una vegada efectuada la nova inspecció, per a la propera es tindrà com a referència la data de validesa que consti en la tarja d’ITV i no computarà, en en cap cas, la pròrroga dels certificats concedida com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.