Ajuntament de Flix
Donada l’expansió experimentada per l’epidèmia del coronavirus, s’ha emès un nou decret de batllia amb l’objectiu d'”ajudar al màxim confinament de treballadors i ciutadania de Flix i per tal de complir amb les normes dictades per l’Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l’expansió del virus SARS-CoV-2 (coronavirus), amb l’aprovació pendent els propers dies de l’ampliació de l’Estat d’Alarma“, mitjançant el qual es reorganitzen novament els serveis municipals. Segons aquest nou decret, el personal municipal es reorganitza de la següent manera per a atendre les serveis mínims:

 1.  Registre General
  1. 1 persona nivell auxiliar administratiu en horari d’atenció al públic de 10 hores a 13 hores i amb caràcter rotatori diari
 2. Brigada Municipal. S’estableixen com a serveis mínims els següents:
  1. Neteja viària: dos treballadors, un amb la màquina netejadora i un a peu de carrer.
  2. Tasques de desinfecció: un treballador.
  3. Tasques de jardinería inaplaçables: un treballador.
 3. Guàrdia Municipal
  1. S’estableixen torns de 12 hores mentre duri l’estat d’alarma.
 4. Ràdio Flix
  1. Torn rotatori diari d’una persona per cobrir el servei mínim de 11 a 13 hores.
 5. Servei de suport als col·lectius de Risc
  1. Es mantenen els mateixos treballadors que s’hi van adscriure quan es va constituir el servei en el Decret 70/2020 de 16 de març:
   1. 1 administrativa en funcions de Coordinadora
   2. La vetlladora del programa Treball als Barris
   3. El dinamitzador sociocultural del programa Treball als Barris
   4. El tècnic d’esports i joventut.
   5. El personal del Servei de menjador escolar
   6. La tècnica de Garantia Juvenil
   7. La tècnica del Pla de Desenvolupament Comunitari

Es dispensa del treball presencial a la resta de treballadors, tot i que haurà d’estar localitzable i disponible durant la seua jornada de treball habitual i haurà de realitzar les tasques de teletreball que pugui desenvolupar des del seu domicili o que li puguin ser assignades, sense perjudici que en qualsevol moment pot ser requerit perquè presti serveis al seu centre de treball i les circumstàncies així ho requereixin.
El decret també suspèn “totes les obres de les quals es promotor l’ajuntament de Flix i qualsevol altra que s’estigui realitzant en la via pública, incloent camins municipals, per part de tercers sense autorització expressa“.
La totalitat del text del nou decret es pot consultar en aquesta pàgina web, accedint a l’enllaç “AJUNTAMENT”, i seguint l’itinerari “AJUNTAMENT / Informació / CORONAVIRUS / Decret de Batllia d’adopció de mesures pel coronavirus – 24 de març de 2020”.