Ajuntament de Flix
Per evitar que la gent més vulnerable s’hagi d’exposar al coronavirus, des de l’Ajuntament de Flix s’ha enllestit un nou servei d’atenció a persones grans i/o amb patologies diverses o en situació de risc, per facilitar-los-hi les tasques diàries sense que hagin de sortir de casa.
Serà una ampliació i estesa a tot el poble del servei de vetlladors i vetlladores que ja es fa amb el projecte Treball als Barris. Un cop estigui articulat a partir de professionals, s’obrirà la participació a voluntariat.