Ajuntament de Flix
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Flix un total de 11.895,20 en subvencions per diferents conceptes. Desglossada aquesta quantitat, els ajuts concedits són els següents:

  • 5.000 euros per a la climatització de la Sala Polivalent del Casal Sant Jordi, que representa un 80% del pressupost mínim a executor (6.250 euros), amb un pressupost de 24.481,61 euros; fou aprovat durant la reunió de la Junta de Govern de la Diputació del 14 de juny de 2019.
  • 6.895,20 euros, dins la línia de subvencions destinada al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, quantitat que representa el 95% del pressupost mínim a executar (7.258,10 euros) i un pressupost elegible de 10.780,70 euros; fou aprovat durant la reunió de la Junta de Govern de la Diputació de 14 d’agost de 2019.

Dels dos ajuts concedits se’n donà compte a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix durant les reunions celebrades els passats dies de 14 de juny 14 d’agost, respectivament.