Ajuntament de Flix
Ahir dilluns 4 de novembre, el BOPT va publicar l’anunci de l’exposició pública de l’expedient de les Ordenances Fiscal per a l’exercici econòmic de 2020. A partir d’aquest dimarts 5 de novembre comença el termini de 30 dies perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Lexpedient de les Ordenances Fiscals 2020 es pot consultar a les oficines municipals o també en aquesta pàgina web, a través del menú “TRÀMITS I PARTICIPACIÓ / Seu electrònica”.
Les Ordenances Fiscals 2020 van ser aprovades pel ple extraordinari de l’Ajuntament de Flix celebrat el passat dia 29 d’octubre.