Ajuntament de Flix
Amb motiu de la vaga general de demà divendres 18 d’octubre, des de l’Ajuntament de Flix, per decret de Batllia, s’han establert els següents serveis mínims municipals:

  • A l’àrea de Serveis Generals (oficines municipals): una persona a l’àrea de Serveis Generals (que inclou secretaria, registre i arxiu).
  • A l’Escola Bressol Municipal: serveis mínims consistents en la directora i una educadora.
  • Servei de neteja: un operari
  • Guàrdia Municipal: el servei ordinari.

La resta de serveis municipals (Biblioteca, Escola Municipal de Música, Ràdio Flix, servei d’autobús, menjador i acollida escolar, equipaments esportius, Casal dels Joves, Centre d’Empreses i pas de barca), no disposen de serveis mínims.