Ajuntament de Flix
El programa “Lletres per a Tothom” sorgeix com a necessitat davant la mancança detectada de programes específics d’alfabetització en català d’adults a Catalunya. L’objectiu bàsic de “Lletres per a Tothom” és facilitar l’alfabetització a persones que no tenen domini de la llengua catalana, tan escrita com parlada. El programa inicia un procés formatiu per a cada participant, que podrà tenir continuïtat en altres accions formatives que ofereixen, d’entre d’altres, el Consorci per a la Normalització Lingüística i la xarxa de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament. El curs és d’iniciació i les classes començaran el 4 de novembre a la Biblioteca Municipal de Flix i finalitzaran a finals de desembre. Pots apuntar-te a les oficines municipals, i fer-ho saber a les persones que els hi pugui interessar.