Ajuntament de Flix
La tècnica d’Igualtat del Consell Comarcal, Andrea Hurtado, ha vingut avui dijous 8 d’agost a l’Ajuntament de Flix per a formar a personal d’oci de la Pista de la Unió Social, als Guàrdies Municipals, al tècnic de Joventut i a la regidora d’Igualtat.
Ha explicat què son les violències sexuals i quin acompanyament a la víctima, seguiment i actuacions s’han de dur a terme si durant la Festa Major hi hagués algun cas d’aquesta índole.
Més endavant també es farà la mateixa formació al personal dels Xofars, ja que també és un festival d’oci nocturn que tindrà lloc dues nits durant la Festa Major.

Participants en la sessió de formació.