Ajuntament de Flix
Dilluns passat 5 d’agost el Ple de l’Ajuntament de Flix, amb 8 vots favorables (7 ERC i 1 Unitat per Flix) i 3 abstencions (2 Junts per Flix i 1 Crida Flixanca), va aprovar el programa i el pressupost de la Festa Major de 2019.
L’encarregat d’exposar el contingut del programa i el pressupost fou el regidor de Festes i Tradicions, Pau Guiu Rofes. Entre altres, el regidor va destacar algunes novetats, com la inclusió en els actes previs a la Festa Major de l’activitat Pluja d’Estels, vi i patrimoni, organitzat per l’Associació La Cana, i un partit de futbol sala femení, organitzat pel FS Flix. Ja dins del programa de festes, féu menció especial d’alguns actes i aspectes nous: l’organització del joc de rol “L’Aubergi assassí”, a càrrec del grup SembraJoves, i que durarà al llarg de tots els dies de la Festa Major; el primer Premi de Poesia Vila de Flix; l’exposició de material cinematogràfic organitzada per La Unió Social; un sopar popular després del Carnaval d’Estiu; i el canvi d’ubicació de la Festa de l’Aigua a la zona de la plaça de La Pau i el carrer de les Escoles.
També es parlà durant la sessió plenària de la supressió aquest 2019 dels focs d’artifici de l’últim dia. Com s’exposà, aquesta supressió del programa d’un dels actes més emblemàtics de la Festa Major fou acordada com a expressió de record, solidaritat i dol comunitari per aquelles persones que han patit i patiran les conseqüències de l’incendi. A l’entorn d’aquest tema s’obrí un debat amb els representants de l’oposició. Josep Solé Rojals, de Junts per Flix, expressà que tot i entenent el raonament de la supressió, recordà que és l’acte de la Festa Major que compta amb més públic. El batlle Francesc Barbero, tot reiterant els motius, recordà que ja és féu una cosa semblant el 2013 arran de la crisi de la fàbrica d’Ercros, suprimint un dia del programa de la Festa Major.
Pressupost de la Festa Major
El pressupost total de la Festa Major 2019 ascendeix a 106.416,69 euros. Si en les altres edicions la partida més important era la dels focs (englobant els focs d’artifici, els coets per anunciar els actes i la tronada del primer dia), aquest 2019 la supressió de l’acte dels focs d’artifici, ha reduït la quantitat a 672 euros i essent la menor. La més elevada correspon a les actuacions musicals 63.098,79 euros, seguida per un bloc de despeses diverses, amb 22.212.92 euros; els actes tradicionals (que inclou curses, festa del riu i concursos), amb 8.510 euros; les activitats infantils, amb 6.089,50 euros; el protocol, 3.751,97 euros; i els actes populars, 2.136 euros.
Durant el Ple, el representant de Junts per Flix Víctor Sabaté Torreblanca, va manifestar que havia observat alguns desajustaments en els pressupostos d’alguna de les partides, pel que fa a les quantitats brutes i el resultats totals un cop sumades les corresponents a l’IVA. El regidor Pau Guiu respongué que en prenia nota i que es farien les oportunes correccions, tractant-se d’un error de transcripció, ja que els totals són correctes.