Ebredigital.cat / Ajuntament de Flix
Ahir dilluns 15 de juliol al matí va tindre lloc a la subdelegació del Govern a Tarragona una reunió per tractar sobre els possibles ajuts de l’Estat arran de l’incendi de la Ribera d’Ebre. Hi van assistir el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté; els alcaldes i les alcaldesses de Flix, Francesc Barbero; la Palma d’Ebre, Marina Rojals; Vinebre, Gemma Carim; i la Torre de l’Espanyol, Sergi Borràs (acc.). A més també hi foren presents: Xavier Pallarès, delegat Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre; Rosa Peig, directora dels serveis territorials de presidència de la Generalitat a les Terres de l’Ebre; Carmen Raposo, cap de protecció civil de la delegació del Govern a Catalunya; José Luis Guarga, director de l’àrea funcional d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) a Barcelona; Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus; Francesc Díaz, vicerector de la URV; Francesc García, president de la Comunitat de Regants de la Palma d’Ebre; i Pere Josep Jiménez, coordinador de la Reserva Natural de Sebes.
El subdelegat va donar resposta a les necessitats, dubtes i inquietuds dels alcaldes dels municipis afectats i tanmateix els ha ofert el seu suport institucional. Pel que fa als possibles ajuts, s’articulen principalment en tres línies: des del Ministeri d’Hisenda que podria aprovar mesures fiscals, des del Ministeri de l’Interior i des del Ministeri d’Agricultura a petició de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa als ajuts del Ministeri de l’Interior, es dirigeixen a unitats familiars i corporacions locals. Aquests ajuts són d’immediata aplicació, a l’àmbit del règim general establert en el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, modificat pel Reial Decret 477/2007, de 13 de abril.
Els ajuts de Protecció Civil del Ministeri de l’Interior van dirigits a:

  • Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin sofert danys personals.
  • Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys materials al seu habitatge habitual o en els estris de primera necessitat.
  • Corporacions locals, per a fer front a les despeses d’emergència realitzades.
  • Comunitats de propietaris, per danys a elements comuns.
  • Titulars d’establiments mercantils, industrials o de serveis.
  • Persones físiques o jurídiques que hagin portat a terme prestació personal o de bens, a requeriment de l’activitat competent.

Aquests ajuts poden ser sol·licitats pels afectats mitjançant la presentació dels corresponents formularis, en el termini d’un mes, des del dia següent a la data de la fi dels fets catastròfics o de la situació d’emergència, davant de la Delegació del Govern a Catalunya o a la Subdelegació del Govern a Tarragona. Les sol·licituds es resoldran a la Direcció General de Protecció Civil i Emergències (DGPCE), del Ministeri de l’Interior.
El subdelegat del Govern també els ha informat de la possibilitat que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) emprengui una actuació d’emergència a la zona afectada per l’incendi sempre i quan prèviament ho demani la Generalitat, a qui correspon la competència. Prèviament és necessari comptar amb la declaració d’emergència signada pel titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal del MAPA, com a òrgan de contractació, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. En aquest sentit, el conseller competent de la comunitat autònoma, prèviament, ha de sol·licitar per carta al titular del MAPA la possibilitat de fer aquestes inversions al seu territori, al tractar-se d’una competència que correspon a la comunitat autònoma.
En aquest context, el 2 de juliol la directora general de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal va remetre una carta a la Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya informant-li d’aquesta possibilitat. Després de la declaració d’emergència podrien iniciar-se amb caràcter urgent aquestes obres de restauració, actuant a les zones arbrades i les que major risc d’erosió presentin.

Els assistents a la reunió d’ahir dilluns a la seu de la Subdelegació (Fotografia: Ebredigital.cat)