Ajuntament de Flix
Fins al 24 de maig romandrà obert el període de preinscripció pel proper curs 2019-2020 de l’Escola Bressol Municipal “Pam-i-toc”.
Poden ser preinscrits tots els nens i nenes que hagin nascut els anys 2017, 2018 i 2019, i que compleixin els següents requisits:

  • Que en el moment de la seva incorporació a l’escola tinguin 4 mesos.
  • I que tinguin totes les vacunes corresponents a la seva edat.

Per l’esmentada preinscripció poden passar per Escola Bressol de dilluns a divendres, de 9.00 a 10.00 h.
Tanmateix es recomana als pares i mares que, tot i que no tinguin intenció de portar als seus fills i filles al setembre del 2018, però que sí estiguin interessats en que s’incorporin al centre al llarg de curs escolar 2018-2019, facin també aquesta preinscripció.
La documentació que cal aportar és l’original i fotocopia del DNI dels pares, l’original i fotocòpia del llibre de família i la targeta sanitària.